[/well]

جدول های قیمت گذاری

 • پایه

  ت۱۰,۹۹/ماه
 • 10GB فضای دیسک

 • 100GB پهنای باند ماهیانه

 • 20 حساب کاربری ایمیل

 • 1 دامنه

 • 1 زیردامنه

 • خرید کنید
 • استاندارد

  ت۲۹,۹۹/ماه
 • 50GB فضای دیسک

 • 500GB پهنای باند ماهیانه

 • 50 حساب کاربری ایمیل

 • 10 دامنه

 • 5 زیردامنه

 • خرید کنید
 • حرفه ای

  ت۵۰,۹۹/ماه
 • فضای دیسک نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 200 حساب کاربری ایمیل

 • دامنه نامحدود

 • زیردامنه نامحدود

 • خرید کنید

بازدید: 120