• 3298
 • 3297

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و مالی

از جمله خدمات حسابداری و مالی گروه مالی ارقام محاسب به شرح زیر است :

-انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها
– استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
– نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری
– ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
– تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی فنی انواع نرم افزارهای حسابداری و شبکه
– پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
– بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
– ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی و مکانیزه و همچنین بایگانی اسناد حسابداری
– تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی
– نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم

لیست سایر خدمات حسابداری گروه مالی ارقام محاسب

 1. استقرار سیستم مالی در انواع شرکتها

 2. ثبت اسناد مالی بصورت تمام وقت یا پاره وقت

 3. بایگانی اسناد حسابداری بصورت منظم و صحیح

 4. اعزام حسابدار در کلیه سطوح مالی

 5. تهیه گزارشات مالی بصورت ماهیانه یا دوره ای

 6. رسیدگی و کنترل اسناد حسابداری

 7. بستن حساب ها و انبارگردانی پایان سال

 8. تهیه صورت های مالی بصورت میان دوره یا سالیانه

 9. ساماندهی و بروز رسانی حسابهای معوق

 10. حسابرسی و کنترل حسابها و اسناد حسابداری

 11. مشاوره حسابداری و مالی به حسابداران و مدیران

 12. آموزش حسابداری در سطح حسابداری و مدیران

 13. شرکت در جلسات هیئت مدیره و اختلاف شرکا

 14. بهبود عملکرد خدمات حسابداری و مالی

 15. تهیه گزارشات خاص قیمت تمام شده تولید و پیمانکاری

 

 

گروه مالی ارقام محاسب خدمات حسابداری خود را بصورت قرارداد هفتگی، ماهیانه و پشتیبانی حسابداری بستگی به حجم و نوع فعالیت شرکت انجام می دهد.در قرادادهای پشتیبانی کلیه امور فوق بصورت کامل انجام میشود و همچنین در قرادادهای خدمات پشتیبانی حسابداری خدمات بیمه ای پرسنل هم بصورت رایگان انجام می شود.

بازدید: 3403