• 3298
  • 3297

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

واژه ی مالیات برای اکثر افراد به خصوص صاحبان کسب و کار آشناست و بسیاری از آن ها با این مقوله به صورت کم یا زیاد سر و کار دارند. بسیاری از افراد ضرورت پرداخت به موقع آن را درک نکرده اند و از آن به عنوان یک پدیده ی اجباری یاد می کنند. این در حالی است که ما به عنوان یک شهروند که در این جامعه زندگی می کنیم، دارای حق و حقوق مشخصی هستیم که توسط قانون اساسی و قوانین کار و تجارت جامعه تعیین شده است. مالیات یک وظیفه یا هزینه ی اجتماعی است که لازم است هر شهروند به دولت بپردازد تا دولت بتواند با کمک آن بسیاری از وظایف خود را به انجام برساند. در این مقاله هدف اصلی ما ارائه ی اطلاعاتی در خصوص حسابرسی مالیاتی و تاثیر ان در ارتقا وضعیت مشاغل می باشد و به طور مستقیم با ابعاد اجتماعی آن سر و کار نخواهیم داشت.

اینکه چرا برخی از صاحبان کسب و کار نسبت به پرداخت مالیات بی توجه هستند و چه عواملی باعث ایجاد نارضایتی آنان شده است، در این مقال نمی گنجد؛ زیرا عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی می تواند بر روی میزان تمایل افراد به پرداخت آن تاثیر داشته باشند، اما اگر شما صاحب یک کسب و کار خاص هستید، هر گونه نظری که در خصوص مالیات و پرداخت کردن آن دارید نزد خودتان محفوظ است و در هر حال لازم است که از اطلاعات لازم بهره مند باشید، به خصوص در مورد حسابرسی مالیاتی که بخش مهمی از وظایف یک مدیر نسبت به کسب و کار خویش است. صرف نظر از وسعت بیزینس شما، موظف هستید تا نسبت به رسیدگی به امور مالیاتی اقدام نمایید.

یکی از این اقدامات عبارت است از اینکه تمامی مدارک و شواهد مرتبط با صورت های مالی و مالیاتی را به بهترین شکل مورد بررسی قرار دهید تا تمامی امور به گونه ای انجام شوند که از ایجاد هر گونه خسارت و پرداخت هر گونه جریمه جلوگیری شود. یک حسابرس دانا و دقیق به راحتی می تواند میزان تطابق کسب و کار شما را از نظر پارامترهایی مشخص در حسابرسی مالیاتی با قوانین وضع شده توسط دولت تشخیص دهد و در صورت نیاز با ارائه ی راهکارهایی مشخص بتواند کسب و کار شما را به لحاظ مالی و مالیاتی ساماندهی نماید. به بیانی دیگر در هر بیزینسی باید موضوع انضباط مالی کاملا مشخص و شفاف باشد.

فواید استفاده از خدمات حسابرسی مالیاتی شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

–          تامین نمودن اطلاعات صحیح و قابل اعتماد که برای تصمیم گیری ها مورد نیاز می باشد.

–          گزارش نمودن میزان کیفیت اطلاعات مالی موجود در یک کسب و کار

–          رفع مشکلات ناشی از عدم پرداخت به موقع مالیات از طریق ارائه ی راه حل های قانونی و کارآمد

–          بررسی شرایط فعلی جهت بهره مندی از معافیت ها و یا تخفیفات مالیاتی

شرکت حسابداری و حسابرسی ارقام محساب با برخورداری از همکاری ارزشمند با حسابداران، حسابرسان و مشاوران مالیاتی سعی در ارائه ی خدمات با کیفیت به متقاضیان دارد. تمامی مشاوران ضمن تسلط کامل به علم حسابرسی، نسبت به قوانین مالیاتی، معافیت ها، جرائم، مالیات بر ارزش افزوده، تحریر دفاتر قانونی، بخش نامه های مالیاتی و … آگاه هستند و به بهترین شکل در هر زمان که شما تمایل داشته باشید می توانند مشاور و راهنمایتان باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در این سایت تماس حاصل فرمایید.

 

نحوه حسابرسی مالیاتی در سال ۱۳۹۴ توسط موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی

در ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ که از اول فروردین ۱۳۹۵ قابل اجرا میباشد استنتاج میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند انجام حسابرسی مالیاتی خود را بطور مستقیم به موسسات حسابرسی محول نمایند.

لذا در تبصره های ۱ و ۲ ماده مزبور اشاره شده که سازمان امور مالیاتی اولا میتواند بر اساس گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام نماید و نیز میتواند حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی محول نماید با این توضیح که حق الزحمه مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود.
( موسسات حسابرسی کار حسابرسی مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی تحویل میگیرند )

ماده ۲۷۲ 
 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱:
صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲:
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

نکته قابل توجه اینکه در ماده ۲۸۱ قانون فوق ، ترتیب رسیدگی اشخاصی که سال مالی آنها از اول فروردین ۱۳۹۴ شروع میشود نیز همانند قانون مزبور تعیین گردیده است.

ماده ۲۸۱
تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد.
لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

بازدید: 30