• 3298
 • 3297

امکانات نرم افزار فروش سانیران

امکانات نرم افزار فروش سانیران

 • ثبت اطلاعات کامل مشتری و امکان گروه بندی آنها
 • امکان تعریف قیمت‌های فروش برای مشتریان و مراکز فروش
 • امکان گروه بندی کالا و خدمات جهت اعمال شرایط فروش
 • مدیریت پیش دریافتها در زمان عقد قرارداد و استهلاک آن در فاکتورهای فروش
 • تنظیم فرآیندهای فروش متناسب با نیاز سازمان
 • امکان استفاده از کالا و خدمات همزمان در فاکتور
 • فروش ارزی جهت ثبت اسناد ارزی
 • مدیریت ثبت و بررسی درخواست های فروش و رسیدگی به آنها
 • زیر سیستم ردیابی فروش
 • کنترل موجودی قابل فروش و امکان رزرو موجودی هنگام صدور پیش فاکتور و حواله فروش
 • ارتباط با زیر سیستم انبار ردیابی و تعیین مقدار ردیابی در حواله های صادر از انبار
 • تفکیک مشتریان براساس نوع ( داخلی / خارجی / نماینده / عامل فروش )
 • امکان وضعیت فروش برای هر مشتری بصورت فروش مستقیم و با واسطه
 • تعیین کنترل اعتبار مشتری به صورت مبلغی و کنترل هوشمند آن در کل سیستم
 • امکان گروه بندی مشتریان جهت اعمال شرایط فروش
 • امکان تعریف انواع عوامل فروش مانند : تخفیف ، ارزش افزوده ، روند و غیره
 • امکان اولویت بندی محاسبه عوامل فروش
 • امکان ایجاد شرایط جهت محاسبه عوامل
 • امکان اعمال عوامل فروش متناسب با تاریخ از قبل تعریف شده
 • امکان گروه بندی ، فیلتر و اعمال شرایط مختلف به عوامل
 • امکان تفکیک عوامل به دو گروه ریالی / ارزی و کالا/خدمات
 • امکان ایجاد شرایط ساده و پله ای جهت محاسبه عوامل
 • امکان تعریف اعلامیه های قیمت به صورت قطعی و غیر قطعی
 • امکان تفکیک قیمت های فروش بر اساس مرکز فروش ، مشتری و گروه مشتری
 • امکان تعریف قیمت های ریالی /ارزی ، کالا و خدمات
 • امکان تعریف قیمت برای کالهای دارای عامل ردیابی
 • امکان تعریف قرارداد فروش برای مشتریان
 • امکان اعمال عوامل فروش به قراردادهای فروش
 • امکان استفاده از پیش فاکتور در قرارداد فروش
 • کنترل مقادیر تعریف شده در قرارداد فروش
 • امکان تعریف درخواست های فروش به تفکیک مشتری ، مرکز فروش ، نحوه فروش و ….
 • امکان اعمال عوامل فروش به درخواست های فروش
 • امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور براساس مرکز فروش ، نحوه فروش ، محل تحویل و …
 • امکان صدور فاکتور فروش براساس پیش فاکتور ، حواله فروش ، حواله انبار
 • امکان صدور پیش فاکتور براساس درخواست فروش
 • امکان اختصاص عوامل فروش به پیش فاکتور و فاکتور
 • امکان تفکیک پیش فاکتور و فاکتور براساس کالا/ خدمات یا همزمان
 • امکان صدور حواله انبار اتوماتیک پس از صدور فاکتور فروش
 • امکان صدور پیش فاکتور و فاکتورفروش براساس عوامل ردیابی
 • امکان صدور فاکتور و حواله فروش بصورت اتوماتیک و کلی
 • تعریف سه مرحله ثبت اسناد بصورت موقت، تائید شده و اختتام
 • امکان کپی کلیه اسناد در سند جدید
 • امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور ارزی
 • صدور اسناد فاکتور فروش و برگشت از فروش به سیستم حسابداری به صورت خودکار
 • امکان گروه بندی حسابهای مشتری و حسابهای فروش جهت صدور سند حسابداری
 • صدور اسناد حسابداری فاکتور فروش و برگشتی به صورت جداگانه و یا تجمعی
 • امکان ویرایش اسناد حسابداری فروش
 • امکان صدور سند حسابداری براساس گروه بندی: کالا، خدمات، تاریخ اسناد، تاریخ پیگیری و …
 • صدور سند حسابداری کلیه عوامل فروش براساس تنظیمات
 • صدور حواله فروش داخلی، خارجی، تخفیفی و ….
 • امکان صدور حواله فروش برمبنای مشتری، مرکز فروش نحوه فروش و ….
 • امکان رزرو کالا در زمان صدور حواله فروش
 • امکان صدور مجوز برگشت از فروش بر اساس فاکتور
 • امکان فاکتور برگشت از فروش بر مبنای فاکتور ، مجوز برگشت و رسید انبار
 • امکان صدور حواله انبار برمبنای حواله فروش و فاکتور فروش
 • تهیه گزارشات تعدادی و ریالی فروش در دوره های تاریخی به تفکیک کالا و مشتری
 • تهیه گزارشات تعدادی و ریالی فروش در دوره های تاریخی به تفکیک اسناد فروش
 • امکان ردیابی فروش کالا در اسناد مبنادار به صورت بعدی یا قبلی
 • تهیه گزارشات فروش براساس: مرکز فروش، واسط فروش، عوامل فروش
 • گزارش سود و زیان فروش محصولات
 • گزارش فاکتورهای فروش براساس حواله
 • گزارش خلاصه فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
 • گزارش فاکتور فروش براساس آخرین فرمت دارائی
 • گزارش فصلی فروش جهت ارائه به دارایی
 • امکان صدور سند مالی به تفکیک فروش و برگشت از فروش
 • امکان تعریف الگوی سند و شرح اسناد
 • امکان سهولت دسترسی از گزارش به اسناد مربوطه کالا تعدادی

سیستم فروش و بازرگانی سانیران

بازدید: 38