• 3298
 • 3297

امکانات داشبورد مدیریت سانیران

امکانات داشبورد مدیریت سانیران

 

 • افزایش تصمیم گیری های درست همزمان با افزایش کارایی
 • قابلیت تصمیم گیری آگاهانه تر بر اساس وضعیت شاخص ها
 • قابلیت تحلیل بهتر و آسان تر از طریق بررسی نماهای گرافیکی شاخص ها
 • قابلیت همسو کردن استراتژی ها و اهداف سازمان
 • صرفه جویی در وقت با حذف شدن نیاز به تهیه گزارش های متعدد
 • تخصیص زمان کارکنان به تحلیل اطلاعات به جای ساخت گزارشات
 • طراحی بر مبنای شناخت موجود از فضای کسب و کار کشور
 • رعایت اصل سهولت استفاده برای مدیران
 • بهره گیری از شاخص های از پیش تعریف شده برای حوزه های عملیاتی مختلف
 • امکان طراحی و پیاده سازی شاخص های شناسایی شده جدید، توسط متخصصین
 • راهکار کسب و کار هوشمند
 • استفاده از المان های گرافیکی مطرح در داشبوردها مانند نشانگرها (gauge) ، انواع
 • نمودارها و ……
 • محیط کاری تحت وب
 • جذابیت ابزار و ایجاد ارتباط ویژه با استفاده کننده
 • قابلیت نفوذ به عمق داده (Drilldown) بدون محدودیت در تعداد سطوح جهت تحلیل
 • اطلاعات
 • امکان نمایش گزارشات پرسنل بصورت فیلتر شده برای پرسنل
 • امکان نمایش فیش حقوقی ،وضعیت حساب و سایر مشخصات برای هر شخص
 • ثبت درخواست تغییر اطلاعات پرسنلی
 • ثبت درخواست مرخصی
 • ثبت درخواست ماموریت
 • ثبت درخواست تصحیح اطلاعات تردد
 • ثبت درخواست تغییر گروه کاری
 • ثبت درخواست مجوزهای حضور و غیاب
 • ثبت درخواست دورۀ آموزشی
 • مشاهدۀ حکمهای سازمانی
 • مشاهدۀ کاردکس مرخصی
 • گزارش وضعیت تردد
 • مشاهدۀ فیش حقوقی

بازدید: 34