• 3298
  • 3297

اصلاح حسابها

اصلاح حسابها

موسسه خدمات مالی ارقام محاسب با دارا بودن کادر مجرب مالی خدمات اصلاح حساب و سیستم های کنترل داخلی را به شرح ذیل ارائه می نماید :

  • اصلاح حساب های سنواتی شرکتها

  • اصلاح حساب های دارای مغایرت

  • اصلاح حسابهای فی مابین گروه

  • اصلاح سیستم های کنترل داخلی

  • اصلاح آیین نامه های و دستورالعمل های مورد نیاز شرکت ها

  • یکسان سازی روشهای حسابداری و کدینگ مالی و سیستم های مکانیزه.

بازدید: 1513